Månedens mineral – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologisk Museum > Nyheder > Månedens mineral

19. august 2009

Månedens mineral

Feldspatgruppen

labradorit
Labradorit
 

Mere end halvdelen af Jordens skorpe består af feldspatter og de er dermed den mest udbredte gruppe af mineraler. De er hovedmineraler i langt de fleste vulkanske bjergarter og omdannede bjergarter, og de findes udbredt i sedimenter. Feldspatter er ret ensartede med hensyn til de almindelige fysiske egenskaber. De har en hårdhed på omkring 6 og en massefylde på ca. 2,6.

Feldspatter kan inddeles i to hovedgrupper:

Kalifeldspatter, som omfatter sanidin, orthoklas og mikroklin, alle med den kemiske sammensætning KAlSi3O8

Plagioklaser, som udgør en blandingsrække mellem de to mineraler albit, NaAlSi3O8, og anorthit, CaAl2Si2O8.

Hertil kommer de ret sjældne Ba-holdige feldspatter.

 

Kalifeldspatter KAlSi3O8

Sanidin:

Farveløs, hvid eller grå; kan have et blåligt mælket skær i visse retninger. Glasglans, perlemorsagtig på spalteflader; ofte transparent. Månesten er en varietet af Sanidin, den anvendes som smykkesten. Sanidin dannes ved temperaturer over 800 °C under hurtig afkøling. Den findes i kalium og siliciumrige vulkanske bjergarter, for eksempel rhyolit og optræder ofte som store strøkorn.

Orthoklas:

Farven er ofte svagt kødrød, men ellers farveløs, hvid, grå, gullig eller grønlig; et særligt farvespil med stærke blå og gule farver forekommer; glasglans, perlemorsglans på spalteflader; mest gennemskinnelig (translucent). Det findes typisk i vulkanske bjergarter som granit og syenit. Orthoklas er dannet ved lavere temperatur end Sanidin. Det forekommer også i nogle omdannede bjergarter og i visse sandsten.

Adular er en farveløs og ofte transparent varietet, typisk i enkle krystaller. Den er dannet ved lav temperatur. Celsian, har omtrent samme struktur og fysiske egenskaber som orthoklas.


Orthoklas

Mikroklin

Farven er rødlig, hvid eller sjældnere svagt gul, undertiden grønlig (amazonit); glasglans, perlemorsagtig på spalteflader; translucent. Amazonit er en grøn varietet, som anvendes poleret til ornamentering.

Mikroklin findes i nogle vulkanske bjergarter som granit og syenit. Det er dannet langsomt og i stor dybde; det forekommer også i gnejser og i visse sandsten.

Mikroklin forekommer mest som korn i bjergarter og i større mængder i gange og årer i bjergene. Meterstore krystaller er ikke ualmindelige. I Rusland har man fundet krystaller på over 2.000 t.

Skriftgranit er en sammenvoksning mellem kvarts og mikroklin.

Mikroklin fra pegmatitgange brydes i store mængder og anvendes til fremstilling af porcelæn, emalje og glas.

Plagioklasrækken:

Albit NaAlSi3O8 og Anorthit CaAl2Si2O8

Farveløs, hvid eller grå, sjældent grønlig eller rødlig; et særligt farvespil forekommer, specielt i labradorit og andesin; glasglans, perlemorsglans på spalteflader; mest translucent.

Forekomst

Plagioklaserne er de vigtigste bjergartsdannende mineraler. De udgør grundstammen i alle magmabjergarter. Man kan bruge sammensætningen af plagioklaserne til at bestemme om bjergarterne er Silicium-rige eller Silicium-fattige.

Anvendelse

Plagioklas anvendes til fremstilling af porcelæn, emalje og glas.

Plagioklaser med farvespil anvendes til ornamentale arbejder og som smykkesten.