Den Invertebratpalæontologiske Samling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologisk Museum > Samlinger > Hvirvelløse dyr

Verdens største musling - udsnit

Den Invertebratpalæontologiske Samling

De invertebratpalæontologiske samlinger rummer ca. 1 millioner objekter, hovedsagelig fra Danmark og Grønland. Derudover er der materiale fra andre dele af Jordkloden, især Europa. I dag er ca. 250.000 eksemplarer registreret. Der er mere end 28.000 typestykker og afbildede stykker fra over 600 publikationer fra begyndelsen af det 20. århundrede frem til nu (se Typesamlingen). Samlingerne er til rådighed for forskere, der ønsker at studere dem i videnskabeligt øjemed. Bemærk dog at objekter fra typesamlingen, som hovedregel, ikke kan hjemlånes fra museet. På billedet ses en af museets ansatte der hjælper gæsteforskere med at tilvejebringe de ønskede fossiler.

trilobit

Trilobit, Megistaspis polyphemus (Brøgger, 1882), Komstad Kalk, Bornholm. Stykket kan ses i museets Danmarks udstilling

Højdepunkter
Af samlingernes højdepunkter kan især nævnes: Nedre palæozoiske invertebrater fra Bornholm og Grønland inklusive typestykker fra den enestående, kambriske Sirius Passet Fauna i Nordgrønland; jura- og kridttidsfaunaer fra Grønland; Kridt-Danien flora og fauna fra Danmark, der bl.a. omfatter en række fossilgrupper fra den verdenskendte grænse mellem Kridt og Danien, der kendes fra Stevns Klint og Nordjylland, samt mange forskellige invertebrater fra den palæogene Fur Formation i Jylland. Hertil kommer en betydelig samling af mikrofossiler, strækkende sig fra encellede alger og protozoer til conodonter.

Spektakulære stykker
Et antal stykker i samlingerne har spillet en central rolle i palæontologiens historie. Den store trilobit Paradoxides paradoxus fra greve Carl Gustav Tessins samling blev først navngivet Entomolithus paradoxus af Linné i 1753, Charles Darwin afbildede Polliceps carinatus Phillippi fra Messina i Italien i sin monografi om rankefødder og Charles Lyell afbildede den nautile blæksprutte Hercoglossa danica Schlotheim fra Fakse i sin bog ‘Principles of Geology'. Nogle af stykkerne er også spektakulære. Et eksempel er Inoceramus (Sphenoceramus) steenstrupi fra Grønland, som er næsten 180 cm lang, og dermed et af verdens største hvirvelløse dyr med skal.

Verdens største musling

Der er laboratorie- og fotografiske faciliteter til rådighed for besøgende ved samlingerne. 

 

Præparering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præparering og kuratering af
fossiler udgør et vigtigt element
af arbejdet i invertebratsamlingen.

Den 180 cm lange musling Inoceramus (Sphenoceramus) steenstrupi. Kan ses i museets Grønlandsudstilling

Samlingens kuratorer:

Arne T. Nielsen (Palæozoikum)
Jan A. Rasmussen (Mesozoikum-Kænozoikum)