Typesamlingen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologisk Museum > Samlinger > Typer

Original nr. MGUH 8736 – Entomolithus paradoxus Linné, 1753

Den Invertebratpalæontologiske Samling

Typesamlingen af invertebrater og planter

Typesamlingen er det nationale depot for videnskabeligt beskrevne og afbildede fossile invertebrat- og plantestykker fra Danmark og Grønland. Det er samlingens mål at huse alt publiceret materiale fra de ovennævnte områder i samlingen. Deponeringen foregår i overensstemmelse med internationale regler for registrering af typemateriale. Omkring 22.000 stykker er registreret i samlingen og repræsenterer omkring 600 afhandlinger. Inden for de sidste 8 år er samlingen blevet forøget med omkring 7.000 nyregistrerede stykker. Ældre registrerde stykker har registreringsnumre med forbogstaverne MMH. Stykker deponeret efter 1.4.1976 har forbogstaverne MGUH. Fra den dato skiftede museet navn fra Mineralogisk Museum til Geologisk Museum. Typesamlingen blev påbegyndt i 1902 af J.P.J. Ravn, som inkluderede alle typestykker af fossile vertebrater og invertebrater i samlingen, men fra 1963 blev registreringen af vertebrater adskildt fra invertebraterne og fra 1967 blev registreringen af vertebrater overtaget af Vertebratsamlingen. Typesamlingen indeholder rige invertebratsamlinger af fossiler fra Danmarks Kridt, Tertiær og og Kvartær og mange stykker fra de Mesozoiske og Palæozoiske blotninger på Bornholm, samt velbevarede stykker af cephalopoder, plantefossiler og et rigt Palæozoisk materiale fra Grønland.

Typesamlingen er øjeblikket ved at blive overført til en database, som der vil være adgang til gennem museets hjemmeside.

Numre til typesamlingen udleveres først, når manuskriptet er blevet accepteret til udgivelse. Numre kan fås ved henvendelse til Sten Jakobsen, tlf. 35 32 23 32, fax: 35 32 23 25, e-mail: slj@snm.ku.dk.

 

 

 

Forfattere, som har refereret til typemateriale i afhandlinger, bedes sende to eksemplarer af den relevante afhandling til Sten Jakobsen sammen med aflevering af typemateriale eller tilbagelevering af lån.

Samlingens kurator:

Jan Audun Rasmussen

Besøgende der ønsker at studere typesamlingen er velkomne og kan kontakte enten Sten Jakobsen eller Jan Audun Rasmussen

- e-mail: janr@snm.ku.dk.