Hvirveldyr – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologisk Museum > Samlinger > Hvirveldyr

Dapedium

Den Vertebratpalæontologiske Samling

Samlingen omfatter omkring 25.000 stykker, som repræsenterer fossiler af alle grupper hvirveldyr fra Ordovicium til Pleistocæn. Hertil kommer yderligere flere tusinde mikrofossiler af hvirveldyr.

 

Hovedparten af samlingen udgøres af fisk fra Mellem og Sen Devon, Sen Perm og Tidlig Trias. Samlingen omfatter panserhajer (Placodermi), acanthoder, tværmunde (Elasmobranchii), strålefinnede fisk (Actinopterygii), lungefisk (Dipnoi), porolepiformer, osteolepiformer og coelacanther. Det fossile materiale af disse grupper stammer især fra aflejringer i Østgrønland og Europa, mens fossiler af kæbeløse fisk hovedsageligt omfatter stykker fra Silur i Nordgrønland.

Samlingen omfatter desuden de på verdensplan først fundne tetrapoder; de berømte "Firbenede fisk" (Ichthyostegider og Acanthostegider) fra Sen Devon i Østgrønland.

 

Yderligere indeholder samlingerne mange fossile hvirveldyr fra Tidlig Tertiær (Øvre Paleocæn-Nedre Eocæn); hovedsageligt strålefinnede fisk, men også rester af fugle, fra Moleret i Limfjordsområdet. Endelig er der en ikke ubetydelig mængde af velbevarede fossile hvalrester fra oligocæne og miocæne havaflejringer i det vestlige Danmark.

Den videnskabeligt set mest værdifulde del af samlingen, er de mange typeeksemplarer fra over hundrede års videnskabelige publikationer - især fra Grønland. Samlingen har derfor en vis international status blandt palæontologer og besøges ofte af forskere fra hele verden. De ønsker at sammenligne museets materiale med deres eget, og lave nye undersøgelser med udgangspunkt i af de eksisterende fossiler.

 

De historisk ældste stykker i samlingen er fossiler af strålefinnede fisk fra Europa og Grønland, der kan spores tilbage til det 18. århundrede.

Mosasaurtand fra Stevns Klint.
Mere præcist drejer det sig om stykker, der engang tilhørte den hollandske samler Albertus Seba's Naturaliekabinet i mellem 1717 og 1735. Disse stykker blev anskaffet af Grev A.G. Moltke og bragt til Danmark i 1762. Her udgjorde de en del af de geologiske samlinger, der blev brugt ved Charlottenborg Instituttet. Dette var det første af sin art i Danmark, hvor studerende kunne modtage en egentlig naturhistorisk undervisning. 
 

En anden væsentlig del af samlingens materiale udgøres også af de mange fossiler, der blev indsamlet under talrige ekspeditioner til Grønland helt tilbage fra 1930'erne.

Endelig indeholder en stor mængde afstøbninger, der bruges i forbindelse med undervisning og skiftende udstillinger, som f.eks. Geologisk Museums "Forhistoriske Hvirveldyr" og "Menneskets Oprindelse".

Pteronisculus- fossil fisk fra nedre Trias i Grønland 

 

Kurator for samlingen:

Gilles Cuny