Gode råd og idéer til dit arrangement

Geologien er overalt – over, under og omkring os. Kun fantasien sætter grænser for hvordan geologi kan formidles og udforskes, men i praksis skal der naturligvis tages hensyn til tid, penge, kræfter, rammer, vind, vejr og logistik.

Denne inspirationsliste er sammensat på baggrund af tidligere års programmer for Geologiens Dage, og kan måske hjælpe dig og dit netværk i gang med at organisere jeres egne aktiviteter. Der er ingen formelle krav til aktiviteterne udover, at de skal formidle geologi til offentligheden og ikke må have et rent kommercielt indhold. Dit arrangement kan ligge i selve weekenden for Geologiens Dage, eller hvis det passer bedre – fx ved foredrag o.l. – kan de ligge i ugen forud for Geologiens Dage.

Praktiske overvejelser
• Aktivitetens varighed
• Vandre- og cykeltures længde og terræn
• Mødested
• Er aktiviteten egnet for børn og gangbesværede eller henvendt til bestemte målgrupper?
• Hvad kræver aktiviteten ifht. plads, lokaler og materialer?
• Skal der være deltagerbetaling eller ej?
• Skal deltagerne medbringe forplejning eller kan det købes på stedet?
• Skal deltagerne medbringe andre ting? – fx godt fodtøj, redskaber eller lign.
• Hvem har ansvar for det praktiske?
• Skal der være geologisk kyndig turleder eller en ekspert ved aktiviteten? – lav aftale med vedkommende.
• Kræves der tilmelding forud? til hvem? og senest hvornår?

Eksempler på aktiviteter
• Vandreture – til lokale geologisk interessante lokaliteter. Gerne med geologisk kyndig turleder. Geologiske vandreture er en oplagt aktivitet på geologiens dage og Danmark er fyldt med smukke og interessante områder – klinter, knuder, skrænter, ådale, moser, miner, moler, dødislandskaber, søer, kyster og fjorde og dertil de mange menneskeskabte lokaliteter, hvor geologien er i centrum.

• Cykelture – giver mulighed for at dække et større område og gøre holdt ved udvalgte lokaliteter.

• Fremvisning og bestemmelse af bjergarter og fossiler – kan foregå både i museer, stenklubber og i naturen. Arrangørerne kan medbringe eksemplarer og/eller publikum kan inviteres til at medbringe og få bestemt deres fund. Kan kombineres med andre aktiviteter som vandreture, museumsbesøg, åbent hus og foredrag.

• Foredrag om geologiske fænomener, rejseberetninger, palæontologi og mange andre emner kan indgå i Geologiens Dage. Kræver blot en foredragsholder og et egnet lokale. Overvej om er kræves tilmelding og eventuel forplejning til deltagerne.  Kan også kombineres med fx gåture eller bestemmelse af fund.

• Fossiljagt – i grusgrave, kalkbrud, ved kyst eller andre steder, hvor muligheden for at finde interessante sten eller fossiler er stor. Eventuelt med geologisk kyndige vejledere. Overvej om deltagerne selv skal medbringe hammer mv, eller om redskaber kan lånes på stedet.

• Museumsbesøg eller rundvisning. Museer kan arrangere særlige rundvisninger i forbindelse med Geologiens Dage eller organisere bestemmelse af fund. Geologiens Dage kan også markeres ved at organisere et fælles besøg og transport til et relevant museum. Stenlubber eller private samlere kan også holde åbent hus i egne samlinger. Også kulturhistoriske museer og kunstmuseer rummer geologiske skatte: fra statuernes marmor til stenalderens flint er menneskers kulturgenstande skabt af naturens materialer.

• Åbent hus i grusgrave, stenbrud, miner, vandværk, teglværk og andre virksomheder. Mange erhverv bruger undergrunden som ressource. På Geologiens Dage kan offentligheden inviteres indenfor og blive klogere på geologien og hvad jorden gemmer på.

• Stenslibning og smykkeværksted. Hvor der rådes over værkstedfaciliteter kan deltagerne inviteres til at skabe egne smykker eller amuletter ud af sten. Overvej forudgående indkøb og deltagerbetaling for materialer.

• Byvandringer med fokus på sten og arkitektur. Geologi findes ikke kun på landet, og guidede ture i byernes bygninger kan fremvise adskillige eksempler på brug af bjergarter og andre materialer fra hele verden i arkitekturen – fra tegl til skifer, marmor og sandsten. Også kirker, herregårde og andre monumenter i landskabet kan indgå i geologiske ture – fra gotiske stenkirker til bondestenalderens dysser.

• Aktiviteter for børn – mange af de ovenstående aktiviteter kan tilpasses, så de også er egnet for børn. Men der kan også organiseres sællige børneaktiviteter som fossilstøbning, udgravninger i sandkasser, skattejagt på stranden eller aktiviteter og fortællinger om fortidens dyr og de fossiler, vi har af dem.

• Forskningsformidling – museer og forskningsinstitutioner og erhvervsliv inviterer publikum indenfor og fortæller og fremviser, hvordan forskning i geologiske fænomener foregår – fra kemiske processer og kortlægning og udnyttelse af råstoffer, til måling af jordskælv og analyser af landskabsdannelse og fossiler.