Tips til at skabe synlighed

Her er en række ideer til, hvordan du kan skabe synlighed om jeres aktiviteter under Geologiens Dage og inspirere andre til at opleve Danmarks geologi.

Web
• Lav en nyhed på din forenings hjemmeside om jeres aktiviteter

Facebook
• Opret jeres egne aktiviteter som en eller flere begivenheder på Facebook
• Fortæl om jeres aktiviteter, del fotos og links på begivenhedens ”væg”
• "Synes godt om" og "del" gerne andres opslag
• Fortæl dine venner, medlemmer og familie om jeres aktiviteter under Geologiens Dage, og inviter dem til at dele, like og kommentere på Facebook

Instagram
• Tag billeder op til, før, under og efter jeres aktiviteter og læg dem på Instagram. Hashtag gerne jeres fotos med #GeologiensDage

Trykt materiale
• Hæng plakater op i dit lokalområde (skole, daginstitution, bibliotek, købmand, klubhus m.m.)
• Lav en artikel til medlemsbladet, lokalavisen eller sognebladet om jeres aktiviteter
• Lav en folder, en flyer eller andet trykt inspirationsmateriale
• Uddel det trykte materiale i dit lokalområde

Presse
• Skriv en pressemeddelelse om jeres aktiviteter
• Find gode råd til at skrive en pressemeddelelse fx her og her
• Kontakt lokalpressen og spørg, om de har lyst til at skrive om jeres aktiviteter

Samarbejde
• Opfordr din kommune til at støtte op om Geologiens Dage ved at synliggøre jeres lokale aktiviteter i deres kanaler
• Forhør dig om din kommunes muligheder for eksponering i by- og gadebilledet
• Tal med den lokale turistorganisation om mulighederne for synliggørelse i forbindelse med jeres aktiviteter
• Samarbejd med andre lokale foreninger og henvis til hinandens aktiviteter
• Overvej mulighederne for at samarbejde med det lokale erhvervsliv