Geologisk Museums historie

Geologisk Museum (før 1976 Mineralogisk Museum) er en besøgsadresse på Statens Naturhistoriske Museum, der er en del af Københavns Universitet.

Geologisk Museums samlinger har rødder helt tilbage til 1600-tallet, hvor en betydelig interesse for medicin og naturvidenskab førte til oprettelsen af de første "naturaliekabinetter" i Danmark: Museum Wormianum og Det Kongelige Kunstkammer. En 218 kg tung sølvstuf fra Kongsberg, som i dag er udstillet i Mineralsal I, er en af de ganske få museumsgenstande, der med sikkerhed stammer helt tilbage fra Det Kongelige Kunstkammer.

Som egentligt universitetsmuseum kan Geologisk Museum føres tilbage til 1772, hvor "Universitetets Nye Natural Theater" blev indviet i Kommunitetsbygningen i Nørregade. Her forblev museet i 120 år. I denne periode voksede samlingerne betydeligt, bl.a. ved tilgang af private og kongelige samlinger, herunder de værdifulde samlinger fra Christian VIII's 2. Particulaire Mineralcabinet.

En skelsættende begivenhed i museets historie indtraf i 1810, hvor Grev Joachim Godske Moltke købte universitetets zoologiske og mineralogiske samlinger, forenede dem med sin faders betydelige samlinger og skænkede det hele tilbage til universitetet tillige med 200 rigsdaler årligt til museets drift og samlingernes forøgelse. Museets navn blev herefter "Grev Moltkes Universitetet tilhørende Mineralogiske Museum".

museum1900 geologisk museum 2004
Geologisk Museum 1900 Geologisk Museum 2004


I 1893 flyttede museet til Østervold, hvor en ny bygning blev opført til at rumme både Mineralogisk Museum og Universitetets Kemiske Laboratorium. Få år efter kunne de første udstillingssale åbnes for publikum. I 1962 fraflyttede kemikerne bygningen, og geologerne overtog hele Østervold 5-7. Siden da er både Grønlands Geologiske Undersøgelse og det tidligere Geologisk Institut, som begge har deres oprindelse i dette hus, også flyttet, hvorefter Geologisk Museum nu fylder hele bygningskomplekset.