Støttet af – Københavns Universitet

Geologisk Museum > Om os > Støttet af

De støtter Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er et unikt museum, hvor forskning i verdensklasse og en stor og rig samling af naturhistoriske genstande giver os mulighed for at udstille, undervise og formidle i naturhistorien til et bredt publikum.

Museets forskning og formidling kunne imidlertid ikke fastholdes på et så højt niveau, som det har i dag, uden støtte fra en lang række private og offentlige fonde og sponsorer. Der skal derfor lyde et stort tak til de mange donatorer og samarbejdspartnere, der hvert år støtter museet og dets mange aktiviteter.

 • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 • 15. Juni Fonden
 • Advanced Grant (AdG)
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Augustinus Fonden
 • Beckett-Fonden
 • Brødrene Hartmanns Fond
 • Carlsbergfondet
 • Center for olie og gas - DTU
 • Danida
 • Danmarks Grundforskningsfond
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Center for Havforskning
 • Det Frie Forskningsråd – Natur og Univers (FNU)
 • Det Frie Forskningsråd – Teknologi og Produktion (FTP)
 • Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation (FK)
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 • Det Obelske Familiefond
 • Det Strategiske Forskningsråd - Bæredygtig energi og miljø
 • Dr Frederick Paulsen Foundation
 • Dr. Bøje Benzons Støttefond
 • DTU Aqua
 • Dyrenes Beskyttelse
 • eContentplus Programme
 • ERC Advanced Grant
 • FP7 - Collaborative Projects / Coordination and Support Action Fødevarestyrelsen
 • Friluftsrådet
 • Fødevarestyrelsen
 • Geocenter Danmark
 • HRZ 2020 Marie Curie indivual fellowship
 • Innovationsfonden
 • Kulturministeriet, Tips- og lottomidlerne
 • Kulturstyrelsen
 • Lundbeckfonden
 • Marie Curie - Career Integration Grants (CIG)
 • Marie Curie – European Intra Fellowships (EIF)
 • Marie Curie – Initial Training Networks (ITN)
 • Marie Curie – International Incoming Fellowships (IIF)
 • Marie Curie – International Outgoing Fellowships (IOF)
 • Marie Curie – Intra-European Fellowships (IEF)
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • Museum Sydøstdanmark
 • Museum Sønderjylland
 • Mærsk Olie & Gas A/S
 • Nationalpark Thy
 • Naturstyrelsen
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Ny Carlsbergfondet
 • Poul Tholstrups Fond
 • Qatar University
 • Queensland Museum
 • Statens Kunstfond
 • Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) – Pulje til Forskningsinfrastruktur
 • Syddansk Universitet
 • The Andrew W. Mellon Foundation
 • The Competitiveness and Innovation Framework Programme
 • The Human Frontier Science Program Organization (HFSP)
 • The University Centre in Svalbard (UNIS)
 • UNEP World Conservation Monitoring Centre (WCMC)
 • VELUX FONDEN
 • VILLUM FONDEN
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Aage V. Jensens Fond
 • Aarhus Universitet