Mineralsalen

Permanent udstilling

Udstillingen omfatter to store sale og to mindre rum, i alt mere 300 m2. Størsteparten af de to sale optages af den systematiske udstilling; hvor mineralerne præsenteres i en krystalkemisk rækkefølge begyndende med grundstoffer som guld og sølv og sluttende med silikater som fx feldspat og zeolitter. Hertil kommer tematiske udstillinger om berømte grønlandske forekomster, zeolitter og calcit fra Island og Færøerne, sølv fra Kongsberg, baltisk rav og en mindre montre om ædle stene. I tilknytning til Mineralsal II findes et mindre udstilling om krystaller og deres egenskaber. Endelig findes en lille udstilling om fluorescerende mineraler i et lille rum med indgang fra rotunden.

Krystallografi 

Udstillingen om krystallografi fortæller om mineralernes indre opbygning, og forklarer hvordan denne opbygning har betydning for mineralernes ydre egenskaber som krystalformer, hårdhed, farve, glans osv.

Der fortælles om de symmetriske forhold, som hersker mellem atomerne i krystallens indre og hvorledes denne symmetri går igen i de ydre krystalformer. Der fortælles også om mineralers hårdhed, for eksempel om den bløde grafit og den hårde diamant, to mineraler som består af det samme grundstof, kulstof, men som dog er vidt forskellige både med hensyn til hårdhed, glans og gennemsigtighed. 

Fluorescerende mineraler

Når nogle mineraler rammes af ultraviolette stråler  skifter de fuldstændig farve. Ultraviolette stråler er en normal del af almindeligt sollys, men deres effekt drukner blandt alle de andre farver som sollyset også skaber.

Hvis man derimod placerer tilsyneladende kedeligt udseende mineraler og bjergarter i et mørkt rum, og udelukkende bestråler dem med ultraviolet lys, lyser de op i de mest fantastiske farver. I museets udstilling kan de besøgende selv skabe disse smukke farveændringer ved at bestråle forskellige bjergarter og mineraler med ultraviolet lys.